ในกล่องนั้น

posted on 11 Oct 2014 11:38 by ninesun directory Fiction, Diary, Idea
 
กาลครั้งหนึ่งฉันได้สร้างกล่องๆหนึ่งขึ้นมา  จากเศษซากที่พังทลายที่ฉันพอจะรวบรวมมันได้มันเป็นกล้องที่ไม่ได้แข้งแรงอะไร ไม่สวยงามเท่าไร กล่องเล็กๆใบหนึ่งที่ฉันหวังว่ามันจะเก็บอะไรบางอย่างไว้ข้างใน อะไรบางอย่างที่สำคัญ อะไรบางอย่างที่จำเป็นสำหรับฉัน
 
 
เวลาผ่านไปในกล่องใบนั้นยังว่างเปล่า ฉันยังไม่รู้ว่าควรที่จะใส่อะไรไว้ในนั้น ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่สำคัญพอที่จะใส่ไว้ในกล่องใบนั้น...ฉันพบเธอ
 
 
มันเป็นดล้องที่ไม่สวยงามเท่าไร...แต่มันค่อนข้างสำคัญทีเดียว...อย่างด้วยฉันก็ตั้งใจที่จากสร้างมันขึ้นมา ตอนนี้ฉันอยากให้เธอ...กล่องที่สร้างจะเศษซากนี้...ฉันมอบมันให้เธอ
 
วางเอาไว้ในที่ที่่เธอน่าจะเห็น...บอกเธอเอาไว้ว่ามันอยู๋ตรงนี้นะ...กล่องของฉัน
"รับมันไปทีได้ไหม?...กล่องที่ไม่สวยงามนี้...ฉํนอยากให้มันเป็นกล่องของเรา"
"ฉันวางไว้ตรงนี้นะ...เธออาจเห็นหรือไม่เห็นมัน...ไม่เป็นไร...ฉันมอบให้เธอไปแล้ว...ไม่จำเป็นต้องคืน...มันเป็นของเธอตั้งแต่แรกแล้ว...ไม่จำเป็นต้องคืนฉัน...เธอจะเหยียบมันให้แตกก็ได้ไม่ว่ากัน(ระวังมันจะบาดเท้าของเธอนะ) เธอจะทำลายมันทิ้งก็ได้กล่องๆนั้นมันเปราะบางอยู๋แล้ว...ไม่ก็ปล่อยไว้อย่างงั้น...ไม่ว่ากัน"
 
แต่หาเธอเก็บมันไว้...ฉันคงดีใจเพราะมันจะได้เป็นกล่องของเรา...ได้เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างที่เราจะได้ใส่มันลงไปด้วยกัน แม้จะสวยงามไม่สวยงามหรือแม้แต่ความเจ็บปวด...มันคงดีถ้าเราได้ใส่มันลงไปด้วยกัน...มันคงดี...ฉันคิดว่ามันต้องดีแน่ๆ 
 
 
ฉันแค่หวังว่ามันจะต้องดีแน่ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉันคิดเช่นนั้น
 
 
แด่กล่องใบน้อยในที่แห่งนั้นและความรักที่หลงลืม
ทั้งผู้ให้หรือผู้รับ
กล่องใบหนึ่งที่ไม่ได้สวยงามเท่าไร
กล่องใบหนึ่งที่บางทีอาจจะเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็น
เมื่อผมได้มอบให้คุณไปแล้ว
มันเป็นของคุณตลอดกาลไม่ว่าเมื่อไรมันเป็นของคุณ
 
กล่องใบนั้นเป็นของคุณ
 
 
แสงแรก
 
 

 

Comment

Comment:

Tweet